Samenwerking Twentse katholieke schoolbesturen- een boost voor de schoolidentiteit

Cultuur | Identiteit | Kwaliteitszorg PO
9 jun 2016
Identiteit is wat negen katholieke schoolbesturen in Twente en de Achterhoek in al hun diversiteit bindt. En op zijn beurt geeft het samenwerkingsverband een boost aan de vormgeving van de schoolidentiteit. Dankzij een brede kijk en gezamenlijke toerusting van leraren.
Tekst: Anton de Wit
Ja, Ben Gengler durft het wel een succesverhaal te noemen. Hij somt wat kerncijfers op: Stichting Convent PO, waarvan hij bestuurslid is, is een samenwerkingsverband van negen katholieke schoolbesturen, met in totaal 118 basisscholen en 28.000 leerlingen in Twente en een deel van de Achterhoek. “Het gaat om veel scholen, met natuurlijk ook verschillen van inzicht in al die schooldirecties en besturen. Maar het opmerkelijke is dat al die verschillende mensen het sinds onze oprichting in 2008 toch heel goed met elkaar kunnen vinden.”
Identiteit als kern De samenbindende factor? Identiteit. Ook dat is opmerkelijk, beaamt Gengler – behalve Convent-bestuurs lid ook algemeen directeur van één van de negen schoolbesturen, SKOLO in Losser. Want vaak genoeg leidt de levensbeschouwelijke kleur eerder tot spraakverwarring of verlegenheid in samenwerkingsverbanden. Het ene bestuur verstaat iets anders onder identiteit dan het andere; de ene school doet er meer mee dan de andere; en dan is er nog een grote levensbeschouwelijke diversiteit bij leerkrachten en leerlingen…
“Dat is bij ons natuurlijk ook het geval”, zegt Gengler. “Het was ook een zoektocht. Niet alle directeuren hebben er even veel affiniteit mee. Sommigen zagen het als een achterhoedegevecht: wat kunnen we nog met die identiteit, nu de katholieke kerk met haar imago te kampen heeft? Als bestuurders hebben we gezegd: daar gaat het niet om; het gaat om de waarden die wij delen, de levensvragen die iedereen onverminderd heeft. Onze identiteit is geen bijzaak, het is de kern van ons onderwijs. Dat besef dringt langzaam door, men deelt de behoefte er concreet mee aan de slag te gaan.” Lees meer..