Het kind, gelukkig in de wereld van morgen.

De leerkracht
Op welke school je ook lesgeeft 1, dat maakt niet uit, maar als leerkracht zul je je wel eens afvragen waar je mee bezig bent. Is het je doel om de kinderen te leren succesvol te zijn in de wereld van vandaag of ze gelukkig laten worden in de wereld van morgen? 2 Wat is de inspiratie voor die wereld van morgen? Door welk idee, gebeurtenis of persoon laat ik mij uitdagen? En dan komt de vraaghoe je dat wil gaan realiseren. En dan weet je het. Het gaat om de reflectie op je werk en leven. Hoe beleef en beschouw je je leven. Wat of wie inspireert je? En wat betekent dat voorde keuzes die je maakt in je onderwijs? Weet je ook hoe je collega’s hierover denken? Praten jullie daar wel eens over?

De kinderen
Kinderen zijn open en leren van het voorbeeld dat wij geven. Het is de taak van ouders en leerkracht om hen voor te gaan.Ze ontwikkelen zich door rondom zich heen te kijken en zich te verwonderen. Ze worden lid van een complexe, multiculturele samenleving. Ze worden deelgenoot van bestaande tradities en praktijken. Ze zijn op weg naar de vraag: wie ben ik?Wij willen dat ze zich ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen, met een goed moreel kompas. Dat ze zelfstandig en in samenspraak met anderen hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdrage aan leveren. De school is hiervoor een oefenplaats. Ze zijn op weg naar de vraag: hoe ben ik? 3

Lees verder…

NOVI ksog staat voor:

  • Vraagbaak voor ouders, leerkrachten/docenten en bestuurders die waarde hechten aan onderwijs op katholiek-christelijke grondslag en het belangrijk vinden daar eigentijds gestalte aan te geven.
  • Vraagbaak niet alleen voor confessioneel onderwijs, maar ook voor openbaar onderwijs, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling.
  • Identiteit met alle geledingen van een school bespreekbaar maken, verdiepen en daaraan vormgeven in de gegeven plaatselijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij krimp.
  • Helpen bij het benutten van de aanwezige expertise over identiteit om die samen verder te ontwikkelen en zodanig in de organisatie te positioneren dat die positief wordt ervaren en  gedragen.
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen en bevorderen van brede identiteit in dialoog met alle geledingen van een school in het belang van de leerlingen.
  • Samen gestalte geven aan de identiteitsontwikkeling op zowel confessionele als openbare scholen in een pluriforme samenleving in Oost-Gelderland