Het kind, gelukkig in de wereld van morgen.

De leerkracht
Op welke school je ook les geeft, dat maakt niet uit, maar als leerkracht zul je je wel eens afvragen waar je mee bezig bent. Is het je doel om de kinderen te leren succesvol te zijn in de wereld van vandaag of ze gelukkig te laten worden in de wereld van morgen? Wat is de inspiratie voor die wereld van morgen. Door welke ideeën, gebeurtenissen of personen laat je je uitdagen? En dan komt de vraag hoe je dat wil gaan realiseren. En dan weet je het. Het gaat om de reflectie op je werk en leven. Hoe beleef en beschouw je je leven? Wat of wie inspireert je? En wat betekent dat voor de keuzes die je maakt in je onderwijs? Weet je ook hoe je collega’s hierover denken? Praten jullie daar wel eens over?

In 1917 kwam artikel 23 in de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Naast openbare scholen mochten er (bijzondere) scholen gesticht worden op basis van godsdienst of een speciale visie op het onderwijs, bijv. de vrije school op antroposofische grondslag. ‘Doen we dit om succesvol te worden in de wereld van gisteren of om gelukkig te worden in de wereld van morgen?’ (Gunning, 2012). Dat etaleren ook Claire Boonstra, Simon Sinek en Gert Biesta door bij onderwijsinnovatie de waartoe- en waarom vraag vooraf te laten gaan aan de wat- en hoe vraag.
Lees verder…

NOVI ksog staat voor:

  • Vraagbaak voor ouders, leerkrachten/docenten en bestuurders die waarde hechten aan onderwijs op katholiek-christelijke grondslag en het belangrijk vinden daar eigentijds gestalte aan te geven.
  • Vraagbaak niet alleen voor confessioneel onderwijs, maar ook voor openbaar onderwijs, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling.
  • Identiteit met alle geledingen van een school bespreekbaar maken, verdiepen en daaraan vormgeven in de gegeven plaatselijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij krimp.
  • Helpen bij het benutten van de aanwezige expertise over identiteit om die samen verder te ontwikkelen en zodanig in de organisatie te positioneren dat die positief wordt ervaren en  gedragen.
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen en bevorderen van brede identiteit in dialoog met alle geledingen van een school in het belang van de leerlingen.
  • Samen gestalte geven aan de identiteitsontwikkeling op zowel confessionele als openbare scholen in een pluriforme samenleving in Oost-Gelderland