Home

header_oud

Het kind, gelukkig in de wereld van morgen.

De leerkracht
Op welke school je ook lesgeeft, elke leerkracht vraagt zich wel eens af: Waar ben ik mee bezig? Om de kinderen succesvol te laten zijn in de wereld van gisteren of ze gelukkig te laten worden in de wereld van morgen ?  Wat is mijn inspiratie voor die wereld van morgen?
Door welk idee, gebeurtenis of persoon laat ik mij uitdagen? En dan komt de vraag: wat en hoe wil ik dat doen? Hier gaat het om in de reflectie op mijn werk en leven: Hoe beleef ik het, hoe beschouw ik het leven? Wat of wie inspireert mij? En wat betekent dat voor de keuzes die ik maak in mijn onderwijs? Weet ik hoe mijn collega’s hierover denken? Praten we daar wel eens over? In 1917 kwam artikel 23 in de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Naast openbare scholen mochten er (bijzondere) scholen gesticht worden op basis van godsdienst of een speciale visie op het onderwijs, bijv. de vrije school op antroposofische grondslag. ‘Doen we dit om succesvol te worden in de wereld van gisteren of om gelukkig te worden in de wereld van morgen?’  (Gunning, 2012) Dat etaleren ook Claire Boonstra, Simon Sinek en Gert Biesta door bij onderwijsinnovatie de waartoe- en waarom vraag vooraf te laten gaan aan de wat- en hoe vraag.
Lees verder…

NOVI ksog staat voor:

  • Vraagbaak voor ouders, leerkrachten/docenten en bestuurders die waarde hechten aan onderwijs op katholiek-christelijke grondslag en het belangrijk vinden daar eigentijds gestalte aan te geven.
  • Vraagbaak niet alleen voor confessioneel onderwijs, maar ook voor openbaar onderwijs, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling.
  • Identiteit met alle geledingen van een school bespreekbaar maken, verdiepen en daaraan vormgeven in de gegeven plaatselijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij krimp.
  • Helpen bij het benutten van de aanwezige expertise over identiteit om die samen verder te ontwikkelen en zodanig in de organisatie te positioneren dat die positief wordt ervaren en  gedragen.
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen en bevorderen van brede identiteit in dialoog met alle geledingen van een school in het belang van de leerlingen.
  • Samen gestalte geven aan de identiteitsontwikkeling op zowel confessionele als openbare scholen in een pluriforme samenleving in Oost-Gelderland