Erken dat het bijzonder onderwijs beter presteert

Pedagogische vrijheid leidt tot betere leeropbrengsten, schrijven Orhan Agirdag en Michael S. Merry . Foto ANP De onderwijsvrijheid, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, staat weer eens ter discussie. Vooral de financiering van religieuze scholen – met name die van islamitische scholen – is een doorn in het oog van velen. Het debat rond […]

Lees verder →

Coalitiepartijen VVD en CU willen artikel 23 versterken

Fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) debatteerden maandagavond met elkaar over de vrijheid van onderwijs. Daarbij werden opvallend veel raakvlakken zichtbaar. Beiden willen de onderwijsvrijheid beschermen en weerbaar maken. En beiden zijn wars van staatsonderwijs. Daarmee nemen ze afstand van de PvdA. Het debat tussen de fractievoorzitters van de twee coalitiepartijen werd georganiseerd […]

Lees verder →

Katholieke scholen bijzonder geëquipeerd voor burgerschapsvorming

Katholiek onderwijs is bijzonder geschikt voor burgerschapsvorming. Dat was de conclusie van de sprekers op de studiedag die de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) op woensdag 18 september 2018 organiseerde. De bijeenkomst vond plaats in het Sint Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Jan-Willem Wits fungeerde als dagvoorzitter. Burgerschapvorming volgens de Kerk Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop-coadjutor van het […]

Lees verder →

Verkenning Onderwijsraad ‘Vrijheid van Onderwijs’

De NKSR heeft een schriftelijke bijdrage geleverd aan de verkenning van de Onderwijsraad over de vrijheid van onderwijs (art. 23). De Onderwijsraad adviseert de regering over de hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. De tekst van de bijdrage is hieronder opgenomen. “Utrecht, 6 september 2019 Geachte leden van de Onderwijsraad, […]

Lees verder →

Artikel 23: Maak alle scholen algemeen toegankelijk!

Gepubliceerd op 29 augustus 2019 door Drs. Martin van den Bogaerdt Alle bekostigde scholen in Nederland moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Bovendien dient op alle scholen elke bevoegde leraar benoembaar te zijn. Dat staat in een position paper van VOS/ABB over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Het position paper benadrukt […]

Lees verder →

Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft. Het past ook bij katholiek onderwijs om leerlingen bewust te maken van de zorg […]

Lees verder →