Organisatie

Wie zijn wij?

Een groep enthousiaste mensen die vrijwillig en uit overtuiging zorg wil dragen voor de brede identiteit op katholieke en protestants-christelijke scholen, maar ook op openbare scholen, mits men prijs stelt op identiteitsontwikkeling, in Oost-Gelderland (Achterhoek en Liemers). Als katholieke organisatie laten we ons inspireren door het woord van Jezus Christus, de bijbel en de apostolische traditie van de kerk. Dit zijn kernwaarden uit de katholieke sociale leer geworden. Universele waarden zoals menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit, en subsidiariteit (vanuit de basis). Katholiek komt van het Griekse woord ‘katholikos’ en betekent ‘algemeen’.

In de huidige maatschappij lijkt het economische profijt de belangrijkste waarde te zijn. Als tegenhanger van het rendementsdenken stellen wij de ontwikkeling van de brede identiteit op een school. Voor ons staat centraal – de primaire drieslag – voor de mens, voor iedere mens en voor heel de mens. Voor iedere mens: we sluiten niemand uit, iedereen is welkom. En de hele mens: de mens is méér dan een stel hersens, meer dan een productiemiddel, om niet te zeggen: is überhaupt geen productiemiddel. We zetten ons in voor zingeving en het geluk van alle deelnemers in een schoolorganisatie. Niemand uitgesloten. Iedereen doet er toe.

Bestuur

F.A.M. (Anton) Schilderinck, voorzitter
T. 0573 – 25 11 15 / 06 – 45 92 13 15
E. a.schilderinck@noviksog.nl

A.C.G. (Alfons)Liesker, secretaris
T. 0544 – 37 11 09  / 06 -123 750 42
E. a.liesker@noviksog.nl

G.C.E.M. (Gertruud) Gerritsen-Pijnappel, penningmeester
T. 0314 – 65 16 73
E. g.gerritsen@noviskog.nl

B.G.A. (Ben) Hemmer, lid
T. 0573 – 257791 / 06 – 22233255
E. ben.hemmer@hotmail.de

J.G.M. (Jan) Marijnissen, lid
T. 0575 – 44 12 76
E. jgm.marijnissen@outlook.com

Sabina Ritsema-Brammer, ondersteuner en adviseur
T. 06 – 412 760 23
E.  sabinabrammer@gmail.com