Onderwijs moet vooral aan ‘Bildung’ doen

“Koen Seynaeve: ‘Onderwijs moet vooral aan ‘Bildung’ doen’ TERTIO ” In ‘Tertio’ neemt Koen Saynaeve, directeur van het Brugse Sint-Lodewijkscollege, uitgesproken standpunten in over de rol van onderwijs anno 2018.

Koen Seynaeve: ‘Onderwijs moet vooral aan ‘Bildung’ doen’

 In ‘Tertio’ neemt Koen Seynaeve, directeur van het Brugse Sint-Lodewijkscollege, uitgesproken standpunten in over de rol van onderwijs anno 2018.

‘De kerntaak van onderwijs ligt erin jongeren vaardig te maken om een leven op te bouwen dat diepgang heeft en gewapend is tegen alle mogelijke onverwachte omstandigheden.’

Dat zegt Koen Seynaeve, directeur van het Brugse Sint-Lodewijkscollege, in Tertio 941 van 21/2/’18. Die taak vat hij samen in één woord: Bildung. Hij droomt van een ambitieuze onderwijshervorming die stoelt op hedendaagse inzichten in het leren zelf, en die zodoende veel meer is dan een hertekening van het onderwijslandschap.

Koen Seynaeve heeft een uitgesproken visie op de maatschappelijke rol van onderwijs. ‘Uiteraard hebben we de opdracht ervoor te zorgen dat mensen alle kansen krijgen en dat alle talenten maximaal benut worden. En dat het onderwijs moet moderniseren, daar ben ik evenzeer van overtuigd.

Maar het is niet onze taak de sociologische realiteit te veranderen.  

Onze kerntaak ligt in ‘Bildung’, een begrip dat niet vertaalbaar is. Het gaat om een ‘vorming’ – dat woord komt het meest in de buurt – die niet alleen gericht is op intellectuele, maar ook op morele en spirituele ontwikkeling.’ Lees verder…