Opleiding Coördinator Identiteit ook in Achterhoek en Liemers

Startbijeenkomst op woensdag 18 januari 2017 van 14.30 uur tot 17.30 uur op het Graafschap College in Doetinchem, J.F. Kennedylaan 49,  7001 EA Doetinchem

Wie wil het nu niet? Werkdruk omzetten in werkplezier. Bezig zijn met wat er werkelijk toe doet. Nu en in de toekomst. Steeds vaker horen we geluiden dat dit het is waar basisscholen behoefte aan hebben: bezig zijn met identiteitsontwikkeling (in brede zin). Vragen als ‘waar staan we als school voor en willen we uitstralen naar buiten? en ‘hoe laten we dit op een geëngageerde, geloofwaardige en samenhangende wijze zien in de praktijk?’ zijn enkele centrale vragen die centraal staan in een inmiddels vijf jaar bestaande opleiding coördinator identiteit. Leerkrachten opleiden tot een ‘teacher-leader’ die inspireert, initieert, ondersteunt en stimuleert bij identiteitsontwikkeling op zijn/haar school blijkt een schot in de roos. Deze 1,5 jaar durende opleiding zal bij voldoende deelname volgend schooljaar ook worden aangeboden in de Achterhoek en Liemers.

 Informatie en aanmelding

Voor inhoudelijke informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Everard Stege, projectleider
T: 053 – 5375220 of 06 – 36255946
E: e.j.a.m.stege@saxion.nl

Voor algemene informatie en aanmelding kunt u terecht bij:
Annemieke Hulsebos, projectcoördinator
T: 053-5376880
E: w.vanzwam@saxion.nl

Anton Schilderinck
T: 06-45921315
E: a.schilderinck@noviksog.nl

Zie: Brochure opleiding Coordinator Identiteit 2016-2017

Opleiding tot ꞌCoördinator Identiteitꞌ op de basisschool

Het ꞌidentiteitsprojectꞌ van NOVI ksog en de ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS Saxion Hogeschool Enschede.

Het woord identiteit roept associaties op met geloof, kerk en denominatie. Deze associaties zijn niet altijd positief, zij kunnen argwaan opwekken. Hoewel deze associaties deel uit kunnen maken van identiteit, is identiteit veel breder. NOVI ksog wil om-denken naar een brede identiteitslijn. We willen af van het wij-zij denken tussen denominaties van scholen, tussen groepen mensen. De wereld van vandaag vraagt niet dat wij tegenstellingen oproepen, maar dat wij op weg gaan naar: wat hebben we gemeen, waar vinden we elkaar, wat leren we van elkaar. Er zijn nu vragen als: hoe staan we tegenover de vluchtelingen en alle problemen die dat geeft? Hoe gaan we om met de terreurdaden en de gevolgen? Met milieuvragen?, enzovoort. Vragen die ons allen aangaan, waar de kinderen van meekrijgen, die identiteit vereisen. Identiteit. Voor de ene school kunnen geloof en kerk bij hun identiteit horen, voor de andere school staat identiteit daar los van.

Identiteit is denken over de vraag: Waartoe leiden wij jonge mensen voor hun toekomst op? Waarom doen wij daarvoor de dingen, die wij doen? Inspiratie, een begrip dat bij identiteit hoort, is het fundament voor goed onderwijs. Het draagt een dynamisch karakter en wordt in brede zin opgevat. Identiteit, uitgedrukt in termen van ‘- wie zijn wij, – voor wie zijn wij er –  en – waar willen wij voor gaan’ is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is altijd een samenspel van traditie, trend en toekomst. Hoe spelen we in op de behoefte van scholen en wat verlangt de maatschappij van scholen.

Zoals er coördinatoren zijn voor rekenen, taal, onderbouw, bovenbouw kan er ook een opgeleide coördinator identiteit zijn. De Academie Pedagogiek en Onderwijs van de Saxion Hogeschool Enschede biedt zo’n opleiding. Het is een tweejarige HBO-plus opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs.  NOVI ksog en Saxion willen deze opleiding graag aanbieden aan leerkrachten basisonderwijs in Achterhoek en de Liemers. Identiteit wordt verbonden aan levensbeschouwing, maar de opleiding tot coördinator spreekt liever van identiteitsontwikkeling.

Alle informatie vindt u in de Brochure opleiding Coördinator Identiteit 2016-2017